Stowarzyszenie Użyteczności Publicznej AKTYWNE POMORZE

ul. Sienkiewicza 19 (II p.)
76-200 Słupsk
Fax grzeczn. 059 840 29 20
Tel. kontaktowy 606 417 416

Email: aktywnepomorze@o2.pl
Profil FB: facebook.com/AktywnePomorze

Nr konta: PKO BP O/Słupsk 98 1020 4649 0000 7202 0106 1506
NIP 839 297 95 42
REGON 771610922
KRS 0000176507