Imienna lista aktualnego składu Członków Zarządu Stowarzyszenia:

1. Prezes Stowarzyszenia Piotr Rachwalski
2. Zastępca Prezesa Katarzyna Odrowska
3. Zastępca Prezesa Iwona Lewandowska